Centrala PID Polska Sp. z o.o.


ul. Osmańska 12, Poleczki Business Park bud. C1, 02-823 Warszawa
Tel: 22-545-05-90, Fax: 22-545-05-91

E-mail: pidpolska@pidpolska.pl